1.908 persoane angajate prin intermediul AJOFM BOTOȘANI

În perioada ianuarie-mai 2020, urmare a serviciilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de AJOFM Botosani, 1.908 persoane au fost încadrate în muncă, dintre care 655 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință 970 au peste 45 de ani 303 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani 220 au între 25 și 35 de ani, iar 415 sunt tineri sub 25 de ani (din care 386 tineri NEETs).
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 858 provin din mediul urban, iar 1.050 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale 598 persoane (31,34%), urmate de cele cu învățământ profesional 517 persoane(27,10%). Numărul celor cu învățământ gimnazial este de 409 persoane, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 112 persoane.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Botoșani , 1176 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în perioada ianuarie-mai 2020, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 3.293 persoane.
Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botosani, puteți accesa www.anofm.ro .

(Visited 3 times, 1 visits today)