2.268 persoane angajate prin intermediul AJOFM BOTOȘANI  

În perioada ianuarie-mai 2019, urmare a serviciilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de  AJOFM Botosani, 2.268 persoaneau fost încadrate în muncă, dintre care 1048 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință1.202 au peste 45 de ani, 351 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 287 au între 25 și 35 de ani, iar 428 sunt tineri sub 25 de ani (427tineri NEETs).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.048provin din mediul urban, iar 1.220 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale 698 persoane (30,78%), urmate de cele cu învățământ profesional 653 persoane(28,79%). Numărul celor cu învățământ gimnazialeste de 503persoane, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 151 persoane

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFMBotoșani , 1.973 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în perioada ianuarie-mai 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 3.642 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botosani, puteți accesa www.anofm.ro .