2,15 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna septembrie 2021

La sfârșitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 2.944 șomeri (din care 1.364 femei), rata șomajului fiind de 2,15%.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,31% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere 0,16 pp.
Din totalul de 2.944 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 704 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.240 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2000 șomeri provin din mediul rural și 944 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii primare si fara studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (32,37%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 27,07% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 20,24%, cei cu învățământ profesional 15,49%, cei cu studii superioare sunt 3,50 %, iar cei cu învățământ postliceal 1,32% .
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 926 persoane foarte greu ocupabile,1.152 greu ocupabile,742 mediu ocupabile, iar 124 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Botoșani la adresa www.anofm.ro.

(Visited 6 times, 1 visits today)