2,65% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM  Botoșani în luna mai 2019

La sfârșitul lunii mai, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3616 șomeri (din care 1584 femei), rata șomajului fiind de 2,65%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,79% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,14 pp.

Din totalul de 3616 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 704 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2912 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.393 șomeri provin din mediul rural și 1.223 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3616
< 25 ani 223
între 25-29 142
între 30-39 564
între 40-49 1112
între 50-55 661
peste 55 ani 914

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (35,81%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 29,65% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 13,88%, cei cu studii superioare sunt 3,18%, iar cei cu învățământ postliceal  1,19% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2054persoane foarte greu ocupabile,1344 greu ocupabile,100 mediu ocupabile, iar 118 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.