276.250,00 Euro pentru opt unități de învățământ din județul Botoșani

Programul Erasmus + permite dezvoltarea profesională a personalului didactic prin participarea la activităţi relevante ce au loc în altă ţară decât ţara de origine.

Proiectele de mobilitate, acțiunea cheie 1, din domeniul educației şcolare, programul Erasmus+, implică dobândirea de cunoştințe şi competenţe inclusiv învăţarea limbilor străine sau aprofundarea competenţelor TIC pentru profesioniştii implicaţi in domeniul şcolar pre-primar, primar sau secundar.

În cadrul rundei 2019, respectiv la termenul limită 5 februarie 2019, au fost aprobate la nivel național 133 de proiecte, 4 dintre acestea se află pe lista de rezerve şi un număr de 378 de proiecte au fost respinse.
Dintre proiectele aprobate, 8 proiecte au fost depuse de unități de învățământ din județul Botoşani, însumând 276.250,00 Euro. Unitățile de învățământ care vor implementa proiecte de mobilitate în domeniul educației şcolare, în perioada 2019-2021, sunt: Liceul „Regina Maria” Dorohoi, Casa Corpului Didactic Botoşani, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoşani, Inspectoratul Şcolar Județean Botoşani, Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi, Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoşani, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Albeşti, Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi.

Proiectele aprobate pun accent pe accesibilitate și incluziune socială prin exploatarea resurselor IT în demersul didactic, adaptarea strategiilor de predare/învățare/evaluare a Limbii franceze la Europa actuală, educație pentru diversitate şi favorizarea progresului şcolar prin utilizarea modelelor europene, remodelarea formalului prin non-formal şi digital etc.
Proiectele prevăd participarea cadrelor didactice, a directorilor de unități de învățământ şi a inspectorilor şcolari la cursuri de formare structurate şi la activități de job-shadowing/stagii de observare), dar şi desfăşurarea de activități locale, formale şi non-formale.

Informații suplimentare:
-https://www.erasmusplus.ro/educatie-scolara-mobilitati;
-https://www.erasmusplus.ro/library/Scolar/2019/rezultate_selectie_KA101_2019.pdf.