2,77% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna august 2019

La sfârșitul lunii august, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.783 șomeri (din care 1748 femei), rata șomajului fiind de 2.77%.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2.85% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,08 pp.
Din totalul de 3783 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 782 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3001 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.443 șomeri provin din mediul rural și 1340 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (31,69%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 25,22% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 21,94%, cei cu studii superioare sunt 4,49%, iar cei cu învățământ postliceal 1,11% .
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1904 persoane foarte greu ocupabile,1.649 greu ocupabile,103 mediu ocupabile, iar 127 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Botoșani la adresa www.anofm.ro.