2,88% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM  Botoșani în luna septembrie 2020

La sfârșitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.933 șomeri (din care 1.958 femei), rata șomajului fiind de 2,88%. 

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,92% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,04 pp.

Din totalul de 3.933 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 1.178 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.755 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.425 șomeri provin din mediul rural și 1.508 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (32,75%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 20,93% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 24,61%, cei cu învățământ profesional 15,66%, cei cu studii superioare sunt 4,25 %, iar cei cu învățământ postliceal  1,80% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.677 persoane foarte greu ocupabile,1.558 greu ocupabile,285  mediu ocupabile, iar 413 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.