2,92 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna decembrie 2020

La sfârșitul lunii decembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 4.007 șomeri (din care 1.887 femei), rata șomajului fiind de 2,92%.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,84% , în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,08 pp.
Din totalul de 4.007 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 1.302 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.705 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.548 șomeri provin din mediul rural și 1.459 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (33,84%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 23,68% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 20,46%, cei cu învățământ profesional 16,35%, cei cu studii superioare sunt 4,10 %, iar cei cu învățământ postliceal 1,57% .
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.710 persoane foarte greu ocupabile,1.539 greu ocupabile,334 mediu ocupabile, iar 424 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Botoșani la adresa www.anofm.ro.