3.525 persoane angajate prin intermediul AJOFM BOTOȘANI

În primele unsprezece luni ale anului 2018, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Botosani au fost încadrate în muncă 3.525 persoane, dintre care 1.792 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 1.594 au peste 45 de ani, 633 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 510 au între 25 și 35 de ani, iar 788 sunt tineri sub 25 de ani (731 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.792 provin din mediul urban, iar 1.733 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale 1.168 persoane (33,13%), urmate de cele cu învățământ profesional 938 persoane(26,61%). Numărul celor cu învățământ ginazial  este de 653 persoane, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 337 persoane

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFMBotoșani , 3.078 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele unsprezece luni ale anului 2018, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 7.504 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botosani, puteți accesa www.botosani.anofm.ro