3% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna septembrie 2018

La sfârșitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 4.088 șomeri (din care 1.806 femei), rata șomajului fiind de 3%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,04 pp.

Din totalul de 4.088 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 667 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 3421 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.780 șomeri provin din mediul rural și 1.308 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4088
< 25 ani 520 între 25-29 169 între 30-39 634 între 40-49 1211 între 50-55 650 peste 55 ani 904 Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (35,15%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 28,77% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 16,95%, cei cu studii superioare sunt 3,64%, iar cei cu învățământ postliceal 1,17% . Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2493 persoane foarte greu ocupabile, 1394 greu ocupabile, 101 mediu ocupabile, iar 100 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Botoșasni sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Botoșani la adresa www.botosani.anofm.ro.