3,03 % –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM  Botoșani în luna februarie 2021

La sfârșitul lunii februarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 4.154 șomeri (din care 1.880 femei), rata șomajului fiind de 3.03%. 

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,99% , în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 3,03 pp.

Din totalul de 4.154 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 1.394 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.760 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.658 șomeri provin din mediul rural și 1.504 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii primare si fara studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (33,56%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 24,96% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 18,44%, cei cu învățământ profesional 16,97%, cei cu studii superioare sunt 4,31 %, iar cei cu învățământ postliceal  1,75% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.366 persoane foarte greu ocupabile,1.563 greu ocupabile,1.033 mediu ocupabile, iar 192 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.