A fost lansat concursul național EUROSCOLA, ediția a XI-a

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale (MEN), a lansat cea de a XI-a ediție a concursului național pentru licee, EUROSCOLA 2018- 2019.
La concursulnațional Euroscola pot participa eleviiclaselor a IX-a – a XI-a. Fiecareliceu participant poate fi reprezentat de către o echipăformatădin celmult 24 de eleviși 2 profesoricoordonatori. Grupurilede elevi pot provenidintr-o singurăclasăsaudin clase diferitealeaceluiașiliceu. Un liceupoate participa la concurscu o singurăechipă, șipoate participa, de asemenea, înfiecare an la concursulnațional, însă, nu poate participa doiani la rând la ZiuaEuroscola de la Strasbourg.
Pentruparticiparea la concursulnațional, liceele vor primi o diplomă de participareși, dacă vor fi invitate la ZiuaEuroscola, vor primi un certificat de participare la programulEuroscola de la Strasbourg.

Ediţia 2018-2019 a concursului „Euroscola” se desfășoarăsubtitlulgeneric „Europa pentrunoi”.Eleviisuntinvitațisăidentificeșisăaleagăunuldintreproiectelerealizatecufinanțareeuropeanăîn zona în care se aflăunitatealor de învățământșisărealizeze o campanie de promovare a acestuia. Poate fi ales oriceproiect care a fostrealizatcufinanțareeuropeană, înoricedomeniu/arie de interes: educație, incluziunesocială, cooperaretransfrontalieră, competitivitate, resurseumane, dezvoltareurbanășirurală, agricultură, infrastructură, etc.

Dupăderulareacampaniei, unitățile de învățământ vor trimitedosarul de concurs care va conține: o scrisoaresemnată de cătredirectorulunității de învățământșistampilatăînmodcorespunzător, care va cuprinde: numeleșitipulliceului, adresa de corespondență, numărul de telefonșiadresa de e-mail așcolii, datele de contact ale celordoiprofesoricoordonatori (nr. telefon, adresă e-mail), numele, prenumeleșiclasaelevilor care fac parte dinechipa de campanie (maximum 24 de elevi).
Pentruînscriereaînconcursulnațional Euroscola, unitatea de învățământ va trimite o notificare la adresele de e-mail ale BIPE şi MEN: epbucarest@europarl.europa.eu, respectiv, marina.stoian@edu.gov.ro referitoare la demarareacampaniei, cuincluderealink-uluicătreanunțul online.

Dosarele vor fi trimiseprinpoștă/curiersaudepusela adresa:Biroul de Informare al ParlamentuluiEuropeanînRomânia, Str. VasileLascăr nr. 31, etaj 1, cod 020492, București – Sector 2. Vărugămsăspecificațipeplic: „Pentruconcursul Euroscola”.
Termenlimită de trimitere a proiectelor: 24 octombrie 2018 (data înregistrăriipoștale). Dosarele pot fi depuse la Biroul de Informare al ParlamentuluiEuropeanînRomâniapână la 24 octombrie 2018, ora 17:00.
Informaţiisuplimentare:http://www.europarl.europa.eu/romania/ro/ue_si_tinerii/euroscola.html