A început Luna Plantării Arborilor

padureDirecţia Silvică Botoşani a dat startul Lunii Plantării Arborilor, care se desfăşoară oficial în perioada 15 martie-15 aprilie. Activităţile din această lună urmăresc plantarea pomilor pentru regenerarea pădurilor din judeţ. Cea mai mare suprafaţă va fi plantată în Pădurea Tudora, care aparţine de Ocolul Silvic Mihai Eminescu, acolo unde 100 de hectare vor fi împădurite în urma exploatării arboretelor de molid afectate de uscare.