Alege cariera militară „Ţinteşte sus, FII CEL MAI BUN”

Ministerul Apărării Naţionale prin Centrul Militar Judeţean Botoşani desfăşoară activităţi de recrutare a candidaţilor – băieţi şi fete – pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ liceale, postliceale şi universitare, pentru anul de învăţământ 2018-2019, după cum urmează:

LICEALE – COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE = 480 locuri astfel:

-“Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc: 120 locuri;
-“Dimitrie Cantemir” Breaza: 120 locuri;
-“Mihai Viteazul” Alba Iulia: 120 locuri;
– „Tudor Vladimirescu” Craiova: 120 locuri.

Se pot înscrie elevii care sunt în clasa a VIII-a şi care nu depăşesc vârsta de 16 ani în cursul acestui an, iar termenul limită de depunere a dosarului este de 03 aprilie 2018.

UNIVERSITARE – ACADEMII MILITARE (pentru formarea ofiţerilor licenţiaţi-filiera directă) = 943 locuri, astfel:
– Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu : 320 locuri;
– Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov: 138 locuri;
– Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa : 80 locuri;
– Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti : 22 locuri;
– Academia Tehnică Militară – Bucureşti : 206 locuri;
– Institutul Medico-Militar – Bucureşti şi Tg. Mureş: 178 locuri.

Se pot înscrie candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 26 de ani respectiv 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi împliniţi în cursul anului 2018 iar termenul limită de depunere a dosarului este de 03 aprilie 2018.

POSTLICEALE – ŞCOLI POSTLICEALE MILITARE (pentru formarea maiştrilor militari -filiera directă) = 626 locuri astfel:
– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti: 296 locuri pentru maiştri militari;
– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” din loc. Boboc jud. Buzău: 220 locuri pentru maiştri militari;
– Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” Constanţa:
110 locuri pentru maiştri militari.
Se pot înscrie candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani împliniţi în cursul anului 2018, iar termenul limită de depunere a dosarului este de 02 mai 2018 .

POSTLICEALE – ŞCOLI POSTLICEALE MILITARE (pentru formarea subofiţerilor -filiera directă) = 360 locuri astfel:
– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti: 295 locuri;
– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” din loc. Boboc jud. Buzău: 65 locuri;
Se pot înscrie candidaţi cu diplomă de bacalaureat şi care au vârsta până în 35 de ani împliniţi în cursul anului 2018 , iar termenul limită de depunere a dosarului este de 02 mai 2018 .

Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.

Informaţii privind criteriile de înscriere, întocmirea dosarelor de candidat, selecţie şi alte date referitoare la profesia militară se pot obţine de la sediul Biroului Informare-Recrutare al Centrului Militar Judeţean Botoşani, situat în strada Sucevei Nr. 2, în zilele de luni, miercuri, joi şi vineri între 08.30-16.30 şi marţi între 08.30.-18.30 iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0231/512495, 0231/512850 int. 104, 106 , 0231/518086 sau pe adresa de email: recrutare_botosani@mapn.ro.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:
prezentarea la sediul Biroului Informare – Recrutare din cadrul Centrului Militar în vederea stabilirii contactul iniţial şi eliberarea unei adeverinţe pentru planificarea examenului medical;
– efectuarea unui examen medical la o clinică militară (cea mai apropiată fiind Spitalul Clinic de Urgenţă Militar “Doctor IACOB CZIHAC” – IAŞI – str. Berthelot Henri Mathias nr. 7 – 9 –IAŞI );
definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului Informare – Recrutare din cadrul Centrului Militar;
susţinerea a doua teste aptitudinale, care sunt apreciate cu „Admis” sau „Respins” (de evaluare psihologică şi de evaluare a aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Cîmpulung Moldovenesc;
participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.