Amendă pentru praful rezultat din demolarea Rapsodia Conf

Ca urmare a autosesizării o echipă de comisari din cadrul Garda de Mediu Botoșani a verificat amplasamentul din mun. Botoșani, str. Independenței, nr.4 unde un operator economic execută lucrări de desființarea contrucțiilor și instalațiilor existente, a rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, rețele de energie electrică aeriană și subterană, gaze naturale, telefonie etc în vederea eliberării amplasamentului pentru noi investiții.

Întrucât operatorul economic nu s-a supus tuturor procerdurilor și cerințelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător și a mediului a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 10.000 lei.

Totodată s-au stabilit în sarcina operatorului economic măsuri cu termen în vederea remedierii neconformităților constatate.

(Visited 303 times, 1 visits today)