Amenzi pentru muncă la negru date de ITM, firmelor din Botoșani

În cursul lunii octombrie 2018, în domeniul Relaţii de Muncă au fost efectuate controale la un număr de 89 angajatori, cu un număr de 1509 salariaţi din care 611 femei şi un minor. Au fost sanctionaţi 15 angajatori, au fost aplicate 21 sancţiuni contravenţionale din care 9 avertismente şi 12 amenzi în valoare totală de 73.000 lei.

Au fost depistatate 5 persoane desfăşurând muncă nedeclarată,fiind aplicate 4 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 60.000 lei.

Au mai fost aplicate sancţiuni pentru :

-încălcarea prevederilor legale referitoare la evidenţa timpului de muncă.

În cursul lunii octombrie 2018, în cadrul domeniului Sănătate şi Securitate în Muncă s-au desfăşurat următoarele activităţi:

– au fost efectuate controale la 42 agenţi economici, fiind constatate 94 neconformitati şi au fost dispuse 97 măsuri. Au fost aplicate 94 sancţiuni contravenţionale, din care 93 avertismente şi o amendă în valoare de 7.000 lei.

– 8 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajatori către ITM;

– s-au cercetat de către angajatori 2 evenimente soldate cu incapacitate temporară de muncă, acestea fiind avizate de către inspectorii din cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă al ITM Botoşani ;

– un eveniment soldat cu deces a fost cercetat de ITM şi avizat de IM

– au fost înregistrate 5 accidente de muncă, din care 4 cu incapacitate temporară de muncă şi unul mortal.

Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control:

lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesională,
neinstruirea lucrătorilor la angajare,
lipsa planului de prevenire şi protecţie,
neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic,
nu erau întocmite instrucţiunile proprii,
lipsa certificatului constatator care să ateste autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,
nu au fost îndeplinite măsurile dispuse în procesele verbale de control anterioare,
angajatorii nu au luat măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor,
angajatorii nu au luat măsuri pentru desemnarea lucrătorilor care să aplice măsurile de prim ajutor,
neanunţarea de către angajator a evenimentelor în care au fost implicaţi lucrătorii.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către ITM, în cadrul domeniilor Sănătate şi Securitate în Muncă şi Control Relaţii de Muncă, în cursul lunii octombrie 2018 este de 80.000 lei.