Angajatori amendați de inspectorii din cadrul ITM

În cursul lunii noiembrie 2018 în domeniul Relaţii de Muncă au fost efectuate controale la 97 angajatori, cu un număr de 4210 salariaţi din care 2453 femei şi un minor. Au fost sanctionaţi 7 angajatori, au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale din care un avertisment şi 6 amenzi în valoare totală de 92.000 lei.

Au fost depistatate 4 persoane desfăşurând muncă nedeclarată, fiind aplicate 4 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 80.000 lei.

Au mai fost aplicate sancţiuni pentru :

încălcarea prevederilor legale referitoare la evidenţa timpului de muncă,
nerespectarea prevederilor legale a HG 905/2017 privind Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor.
În cursul lunii noiembrie 2018, în cadrul domeniului Sănătate şi Securitate în Muncă s-au desfăşurat următoarele activităţi:

– au fost efectuate controale la 57 agenţi economici, fiind constatate 124 neconformitati şi au fost dispuse 132 măsuri. Au fost aplicate 126 sancţiuni contravenţionale, din care 122 avertismente şi 4 amenzi în valoare de 29.000 lei.

– 7 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajatori către ITM;

– s-au cercetat de către angajatori 6 evenimente soldate cu incapacitate temporară de muncă, acestea fiind avizate de către inspectorii din cadrul compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă al ITM Botoşani ;

– două evenimente cercetate de către inspectorii din cadrul ITM, au fost comunicate Inspecţiei Muncii

– au fost înregistraţi doi accidentaţi din 2 accidente de muncă, soldate cu incapacitate temporară de muncă.

Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control:

lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesională,
neinstruirea lucrătorilor la angajare,
lipsa planul de prevenire şi protecţie,
neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic, nu erau întocmite instrucţiunile proprii,lipsa certificatului constatator care să ateste autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, nu au fost îndeplinite măsurile dispuse în procesele verbale de control anterioare,angajatorii nu au luat măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor,
angajatorii nu au luat măsuri pentru desemnarea lucrătorilor care să aplice măsurile de prim ajutor.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către ITM în cadrul domeniilor Sănătate şi

Securitate în Muncă şi Control Relaţii de Muncă, în cursul lunii noiembrie 2018, este de 121.000 lei.