ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT: „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar Comuna Durnești, Județul Botoșani”

„Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar Comuna Durnești, Județul Botoșani” cod proiect SMIS 144225

Comuna Durnești, Județul Botoșani a semnat în cursul lunii iulie 2021 contractul de finanţare pentru proiectul: „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Durnești, Județul Botoșani”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, axa prioritară 2: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3: îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – secţiunea e-educaţie, număr contract 254/233t/22.07.2021.

Obiectivul general al proiectului: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line pentru a asigura în bune condiţii desfăşurarea activitaţilor didactice.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:
R1: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca mijloace fixe:
– Laptop – 30 bucati;
– Tabla Interactiva – 20 Bucati;
– Sistem All-in-one: 20 bucati
R2: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca obiecte de inventar:
– Tablete scolare abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni: 15 bucati;
– Camera web videoconferint- 20 bucati;
– Router wireless- 20 bucati;
– Camera web – 20 bucati;
– Proiector – 20 bucati;
– Tabla grafica – 20 bucati;
R3: Asigurarea pentru cele 20 săli de clasă pentru instalare, configurare, punere în funcţiune, crearea unei rețele LAN pentru a facilita desfăsurarea orelor de clasă online.
R4: Asigurarea vizibilității proiectului conform normelor Manualului de Identitate Vizuală.
R5: Achiziție servicii de consultanță pentru elaborarea și depunerea cererii de finanțare, servicii de asistență în implementarea proiectului.

Valoare proiect: 561,063.14 lei
Finanţare nerambursabilă: 543,079.87 lei
Data începerii proiectului: 30.07.2021
Data finalizării proiectului: 30.11.2021
Numărul contractului de finanţare: 254/233t/22.07.2021
Cod SMIS: 144225

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

(Visited 28 times, 3 visits today)