ANUNȚ: PRIMĂRIA COMUNEI BROSCĂUȚI , judeţul Botoşani, organizează concurs

PRIMĂRIA COMUNEI BROSCĂUȚI , judeţul Botoşani, organizează concurs la sediul său din localitatea Broscăuți , strada Libertății, nr.28 , în data de 18.02.2019– proba scrisă şi în data de 20.02.2019, ora 11,00 – interviul, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:
-consilier debutant la ,,Biroul Buget,contabilitate,taxe şi impozite”, în aparatul de specialitate al primarului comunei Broscăuți,proba scrisă este la orele 10:00;
-consilier debutant la,, Compartimentul urbanism și resurse umane,, în aparatul de specialitate al primarului comunei Broscăuți,proba scrisă este la orele 13:00;

Condiţii de participare:
-cerinţe specifice ocupării funcţiei publice pentru postul de Consilier debutant în cadrul ,,Biroului Buget,contabilitate,taxe și impozite,, -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea:
-contabilitate și informatică de gestiune sau finanțe bănci sau economie generală și comunicare economică sau statistică și previziune economică necesare ocupării postului;
-cerinţe specifice ocupării funcţiei publice pentru postul de Consilier debutant în cadrul ,,Compartimentului de urbanism și resurse umane,,, -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea:
-arhitectură sau urbanism sau inginerie civilă sau inginerie urbană și dezvoltarea regională sau ingineria şi protecţia mediului;