Anunț Primăria comunei Durnesti

PRIMĂRIA COMUNEI DURNEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI,
cod fiscal 3373420, cu sediul în satul Durnești Str. 1, nr. 35, comuna Durnești, județul Botoșani, telefon 0231 / 578 012, fax 0231 / 578173, e-mail: [email protected],

anunță:

Organizarea licitației publice pentru concesionare
spațiu comercial în suprafață de 96,17 m.p., aparținând domeniului privat al comunei Durnești, situat în satul Durnești la parterul blocului, P.C. 446, conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 53/26.11.2021
Licitația va avea loc în data de 31.01.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Durnești, județul Botoșani.

Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în caietele de sarcini, afișate gratuit pe www.primariadurnesti.ro, sau se pot solicita la Registratura Primăriei comunei Durnești, e-mail: [email protected].

Ofertele se pot depune la Registratura Generală a Primăriei comunei Durnești, Str. 1 nr. 35, județul Botoșani, cod poștal 717145, într-un singur exemplar. Data-limită pentru depunerea ofertelor la licitații, este 26.01.2022, ora 16:00, iar data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 14.01.2022, ora 16:00.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Botoșani, Str. Maxim Gorki nr. 8, Cod poștal 710171, mun. Botoșani, jud. Botoșani, tel. ​0231531832, fax. 0231/531832, mail: [email protected]
Data transmiterii anunțului de licitație către Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în vederea publicării: 04.01.2022.

(Visited 20 times, 2 visits today)