ANUNȚ URBAN SERV privind locurile de veci din cimitire

Societatea Urban Serv SA Botoșani aduce la cunoștință concesionarilor locurilor de înhumare din Cimitirele Pacea și Eternitatea din Municipiul Botoșani, al căror contract de concesiune a expirat/expiră în următoarele 90 de zile, că potrivit art. 12 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Administrare a Cimitirelor din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL nr. 391/29.11.2019, pot prelungi durata concesiunii locurilor de înhumare, în baza unei solicitări formulate în termen de 90 zile de la publicarea prezentului anunț.

   
După expirarea acestui termen, persoanele care nu și-au exprimat opțiunea reconcesionării locului de înhumare vor pierde dreptul de folosință, locul de înhumare putând fi refolosit.