BECJ Botoșani a RESPINS contestațiile depuse de renumărare a voturilor nule la secţiile de votare, pentru consiliul local şi primar

Biroul Electoral de Circumscripție Județean (BECJ) Botoșani a respins, miercuri, ca inadmisibile contestațiile depuse împotriva hotărârilor 109/28 septembrie 2020 şi 200/29 septembrie 2020 ale Biroului Electoral de Circumscripţie Municipal Botoşani.

Hotărârea 109/28 septembrie 2020 prevede respingerea solicitării de întrerupere a procesului de înregistrare a voturilor în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot şi renumărarea voturilor pentru secţiile de votare.

Hotărârea 200/29 septembrie 2020 se referă la renumărarea voturilor nule la secţiile de votare, pentru consiliul local şi primar.

De asemenea, BECJ a respins ca inadmisibilă contestaţia depusă faţă de Hotărârea 12/28 septembrie 2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Comunal Blândeşti prin care arată că au fost consemnate un număr de voturi în neconcordanţă cu realitatea faptică, dar şi că s-au întâmpinat probleme majore la numărarea voturilor şi nu au fost respectate prevederile art. 31, lit. e din Legea 115/2015.

Hotărârea BECJ a fost adoptată în conformitate cu articolul 103, aliniatul 2, litera j) din Legea 115/2015, care prevede că „ Procesul-verbal cuprinde: …j) expunerea pe scurt a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de biroul electoral de circumscripție.
Hotărârile pronunțate de birourile electorale de circumscripție sunt definitive”.