Campanie de verificare a securității și sănătății în muncă demarată de ITM Botoșani

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani anunța că în perioada 15.02. 2021 – 06.12.2021 desfăşoară o campanie de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor.

Urmare a acţiunilor dispuse de Inspecţia Muncii prin Programul cadru de acţiuni pentru anul 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani desfăşoară în perioada15.02. 2021 – 06.12.2021 o campanie de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, care va cuprinde trei etape:
– prima etapă se va desfășura în lunile februarie – martie 2021 prin mediatizarea, informarea, conștientizarea privind modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor,
– a doua etapa se va desfășura în lunile aprilie – octombrie 2021 constând în verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor, prin acțiuni de control la angajatori;
– a treia etapă va cuprinde centralizarea rezultatelor campaniei la nivel local și a rapoartelor privitor la verificărilor masurilor.
Pentru anul 2021, campania va urmări în special modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătăţii lucrătorilor care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile.

OBIECTIVELE CAMPANIEI

Obiective generale:
• Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime.
• Încurajarea unei abordări participative, prin implicarea principalilor actori din domeniul construcțiilor, în acțiunea de diminuare a consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcţiilor;
• Îndrumarea angajatorilor pentru crearea condițiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanții acestora, precum și sindicatele din domeniul construcțiilor, pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislației specifice domeniului construcții, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creșterea nivelului de securitate,
• Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Obiective specifice:

Verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și a sănătății lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor privind:
• organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă pe șantierele temporare sau mobile
• instruirea lucrătorilor
• lucrul la înălţime și acordarea echipamentului individual de protecție corespunzător sarcinii de muncă;
• utilizarea instalațiilor de ridicat și protecţia împotriva electrocutării pe șantierele temporare sau mobile
• cerinţelor minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături