Caravana de depistare activă a tuberculozei pornește astăzi în județul Botoșani

Începând de astăzi, în 18 comunități rurale din județul Botoșani va ajunge caravana de depistare activă a tuberculozei în cadrul proiectului implementat la nivel național, “Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”, proiect finanțat din fonduri europene prin programul POCU și derulat, la nivelul județului Botoșani, de către Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, cu sprijinul Ministerului Sănătății, autorităților publice locale și Fundației Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate.

Botoșani este al doilea județ din Moldova, după Bacău, unde va ajunge caravana mobilă în cadrul acestui proiect. La nivelul județului se înregistrează o incidență de 75,8 cazuri la 100.000 locuitori, printre cele mai ridicate din zonă și mult peste media de cazuri la nivel național. Timp de mai bine de 2 luni și jumătate, caravana mobilă – cabinet medical mobil dotat cu personal, aparatură (screening radiologic și diagnostic molecular rapid) și programe de inteligență artificială care ajută la depistarea tuberculozei- se va afla în județul Botoșani, în zonele rurale cele mai afectate din punct de vedere al incidenței tuberculozei, asigurând astfel accesul populației la servicii de sănătate de specialitate pentru identificarea precoce a acestei boli.

Mobilizarea populației pentru participarea la screening va fi realizată cu ajutorul rețelei de asistență medicală comunitară prin implicarea echipelor comunitare integrate (asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, asistenți sociali) și a medicilor de familie, proiectul beneficiind de suportul autorităților publice locale – Direcția de Sănătate Publică Botoșani, Prefectura Județului Botoșani, primăriile din comunele implicate în proiect dar și de colaborarea cu reprezentații locali ai Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei.

Comunitățile rurale în care va ajunge caravana sunt: Tudora, Vorona, Cristești, Vlădeni, Lunca, Albești, Românești, Santa Mare, Dângeni, Manoleasa, Avrămeni, Adășeni, Cotușca, Rădăuți-Prut, Hudești, Hilișeu-Horia, Mihăileni, Corlăteni.

Prin acest proiect, servicii de sănătate (radiologie și diagnostic molecular rapid) altfel disponibile doar în cabinete specializate, ajung la cetățeni, în zonele rurale cele mai izolate. Softul de inteligență artificială cu care este dotată caravana poate detecta alte 14 patologii pulmonare, inclusiv COVID-19, realizându-se astfel nu doar screening pentru TB dar și o evaluare a altor patologii pulmonare urmate de îndrumarea spre investigații suplimentare acolo unde este cazul.

Caravana asigură aaccesul populației la servicii de sănătate și posibilitatea unor demersuri comunitare de informare și educare a acesteia.