„Singurul drum naţional de pământ” a fost asfaltat