CONCURSUL INTERLICEAL DE ESEURI “SFINȚII ÎNCHISORILOR”, BOTOȘANI, 2019

Concursul este organizat de FRĂȚIA ORTODOXĂ „SF. MARE MUCENIC GHEORGHE PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ” și ASOCIAȚIA „SCUT
BOTOȘĂNEAN” în parteneriat cu Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani și Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe”, Botoșani.

Scopul proiectului: Concursul își propune să scoată în evidență rolul și importanța jertfei pătimitorilor din închisorile comuniste, precum și viziunea tinerilor liceeni privind transformările profunde pe care instaurarea brutală a comunismului le-a produs în societatea românească. Mărturisirea de credință ca atitudine ziditoare și mîntuitoare a sufletului românesc; portrete ale martirilor din închisorile comuniste.

Descrierea grupului ţintă: Concursul se adresează liceenilor din Județul Botoșani.
Criterii de eligibilitate:

Vor fi luate în considerare numai lucrările care au ca subiect dimensiunea mîntuitoare a
sacrificiului românilor prigoniți în temnițele comuniste.
Vor fi luate în considerare numai lucrări originale, care nu au mai fost publicate sau
prezentate în cadrul altor proiecte, conferinţe sau concursuri.
Vor fi luate în considerare numai lucările cu autor unic, fiecare participant putând concura cu
un singur eseu.
Nu vor fi luate în considerare lucrările bazate pe plagiat sau copy-paste
Nu vor fi luate în considerare lucrările care nu au cel puțin 2 (două) cărți în bibliografie
Bibliografia on-line a concursului:

 http://ciprianvoicila.blogspot.com/2013/11/carti-fundamentale-despre-
sfintii.html?fbclid=IwAR0qjiyE7TKtYZiFINugtU2b1_1CVmUXrphxcxyQl0y FE-omENsHvbxKYKg

Nu vor fi luate în considerare lucrările care vor avea mai mult de 25% citate din cărți.
Condiţii de redactare:
Eseurile vor fi redactate în limba română
Eseurile vor fi acceptate numai în format Word sau PDF

Eseurile trebuie să conțină maximum 3000 de cuvinte
Paginația folosită va fi cea implicită a programului Microsoft Word
Pentru textul folosit în compunerea eseului se va folosi Times New Roman 12 iar spațierea
între rînduri va fi de 1,5 linii
Pentru eventualele note de subsol se va folosi Times New Roman 10
Notele de subsol pot fi trecute atît în partea de jos a paginii cît și la finalul lucrării

Criterii de evaluare

Raportarea la tema aleasă
Corespondenţa dintre titlul temei şi conţinutul eseului.
Claritatea
Mesajul eseului este bine conturat, formularea sa nu este ambiguă, lucrarea este organizată în
jurul unei idei; formularea de comparaţii între caracteristici ale unor fenomene, activităţi,
evenimente, procese.
Argumentare
Ideile, teoriile prezentate sunt susţinute de argumente din bibliografie.
Coerenţa logică
Eseul are o structură logică bine conturată; ideile exprimate au fluenţă şi sunt în legătură
unele cu altele.
Utilizarea materialului bibliografic
Sursele bibliografice sunt citate corespunzător, argumentele aduse sunt susţinute prin
prezentarea diferitelor cercetări.
Originalitate, creativitate, inovaţie
Modul deosebit prin care se abordează tema, prezentarea opiniilor personale bazate pe analiza
diferitelor surse bibliografice.
Aspectul general al eseului
Respectarea criteriilor de: gramatică, ortografie; aspectul estetic.

Data limită de trimitere a eseului este 24 mai 2019.
Eseurile vor fi trimise la adresa de email scutbotosanean@yahoo.com.
Pentru ca evaluarea să fie cît mai obiectivă, vă rugăm să vă semnați cu un nume asociat cu
adresa de e-mail nou creată de la care va fi trimis eseul. Este obligatoriu ca numele autorilor
să nu fie specificat. În acest sens, textele vor fi trimise de pe o adresă de e-mail care să nu fie

asociată cu numele acestora (pentru contul de e-mail se poate folosi, de exemplu, titlul eseului propus).
Fiecărui autor i se va confirma primirea eseului.
Juriul va fi format din:
Alina Purice – profesor la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani
Marius Rîznic – profesor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoșani
Florentina Toniță – jurnalist.

Premii acordate:
 Premiul I – 350 RON
 Premiul II – 200 RON
 Premiul III – 100 RON
 Mențiuni – 50 RON
Termene limită şi etapele concursului
 11 februarie 2019: lansarea concursului
 24 mai 2019: termenul limită pentru trimiterea eseurilor
 28 mai – 3 iunie 2019: juriul desemnat va anunţa câştigătorii
 06 iunie 2019: Gala de premiere a câștigătorilor