Cumpărare VECHIME în muncă. Se SCHIMBĂ datele de CALCUL

Potrivit reglementărilor în vigoare, mai precis Ordonanța de Urgență 163/2020, pentru a cumpăra vechime în muncă, adică pentru a acoperi perioade din activitatea lor profesionată în care nu s-a cotizat la sistemul de pensii o pot face prin semnarea unui contract de asigurare socială cu Casa de Pensii, ce poate acoperi șase ani, și prin plata unor sume către aceasta.

Conform mecanismului aplicat până la sfârșitul lunii august, venitul asigurat în sistemul public de pensii se calculează pe baza salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a cotei de contribuție de asigurări sociale (CAS), valorile luate în calcul fiind cele de la data semnării contractului cu casa de pensii. Având însă în vedere că salariul minim brut s-a majorat la 2.300 de lei, apar două două situații:

– contracte încheiate ÎNCEPÂND cu data de 13 ianuarie 2021 – se va utiliza salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.300 lei;

– contracte încheiate PÂNĂ la data de 13 ianuarie 2021 – noua valoare de 2.300 lei nu are implicații asupra acestora.

Ceea ce înseamnă că vechimea în muncă se ”scumpește”. Concret: în 2020, când valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate a fost de 2.230 lei, suma minimă lunară de plată a fost de 558 lei și va rămâne neschimbată pentru contractele deja încheiate cu casele de pensii pentru recuperarea unor ani de muncă pierduți.

Ținând cont că din 13 ianuarie salariul minim brut pe ţară a crescut la 2.300 de lei, rezultă o sumă minimă lunară de plată de 575 de lei, respectiv 6.900 lei pentru cumpărarea unui singur an de vechime şi 41.400 de lei pentru 6 ani, perioadă maximă permisă de legislație.

Suma este considerabil mai mare decât cea percepută anul trecut pentru cumpărarea a 6 ani de vechime în muncă, diferenţa fiind de 1.224 lei.