Director DEMIS, după ce a fost numit în funcție pe criterii politice

COMUNICAT DE PRESĂ

Primarul Comunei Lunca, Marcel Marcu, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Lunca, comunică faptul că prin Hotărârea nr. 70 din 12/01/2021 a C.A. al școlii, dl. învățător Bejan Laurențiu-Vasile a fost eliberat din funcție de director al școlii, cu votul a 2/3 din membrii C.A. (conform legii nr.1/ 2011 – Legea Educației naționale, articolul 258 alineat 5 și articolul 20, alineat 8 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de ı̂nvățământ preuniversitar, din 31.08.2020. Acesta fusese numit pe funcție la data de 11/01/2021 de către I.S.J Botoșani.

Motivele demiterii sunt:

– netranspareanță decizională

– lipsa metodologiei ocupării posturilor vacante

– impunerea peste noapte a unei persoane înregimentate politic fără consultarea Consiliului de Administrație, Consiliului Profesoral și Autoritate Publică

– impunerea unei persoane fără experiență managerială în plină perioadă de pandemie și stare de alertă

Prin urmare, I.S.J Botoșani va fi nevoit să pună în aplicare hotărârea C.A.