Drumuri, podețe și sute de hectare de culturi agricole distruse de ploi și inundațiile din luna iunie

În urma evaluării pagubelor din a doua parte a lunii iunie, ploile potențiale și inundațiile au afectat: 2.5 km din drumul județean DJ 291D , 43,5 km de drum comunal, 177,4 km de drum sătesc și 34,70 km de străzi din municipiul Botoșani, orașul Darabani și comuna Mihai Eminescu, 34 de poduri și podețe și 843,5 ha teren agricol.

Aceasta a fost o primă evaluare, pentru care s-a transmis Guvernului României un proiect de HG pentru alocarea de sume din fondul de rezervă.
După retragerea apelor, autoritățile au dispus reanalizarea daunelor provocate de inundații pe terenurile agricole.
În ceea ce privește locuințele/anexele gospodărești, se vor aplica prevederile HG 481/25.06.2020 privind acordarea de ajutor de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații.