Fair-play şi competitivitate la etapa județeană a Olimpiadei „Tinerii dezbat”

La etapa județeană a Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, care s-a desfăşurat în perioada 18-19 mai 2019, la Liceul de Artă „Ştefan Luchian” din Botoşani, au participat 90 de elevi în cadrul a 30 de echipe (17 echipe de începători şi 13 echipe de avansaţi).
Moțiunile transmise de Ministerul Educației Naționale pentru etapa județeană au fost:
– secțiunea Începători:
1. Acest parlament crede că votul obligatoriu va creşte calitatea democrației în România.
2. Acest parlament crede că ar trebui introduce amenzi pentru utilizatorii casnici care nu colectează selectiv deşeurile.
– secțiunea Avansați:
1.Acest parlament consideră că, în obținerea progresului şcolar, cooperarea este mai importantă decât competiția.
2.Acest parlament crede că imigranții sunt o soluție viabilă pentru reducerea deficitului de forță de muncă din România.
„Tinerii dezbat” este o olimpiadă națională care promovează valorile culturale şi etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonal şi contribuie la formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor de gândire critică şi de comunicare raţională în spaţiul public, precum şi la formarea şi dezvoltarea atitudinilor social-civice democratice, necesare tinerei generaţii pentru participarea activa la viaţa socială.
Olimpiada naţională de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat” are drept scop cultivarea unei atitudini critice, logice şi raționale în rândul tinerilor şi conştientizarea valorilor cetăţeniei active şi democratice, prin întelegerea informată a realităţilor sociale, susţinerea dialogului interetnic şi a nondiscriminării, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, etc., care pot constitui bariere în comunicare.
Olimpiada naţională de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat” se adresează elevilor din clasele a IX-a – a Xll-a. La etapa județeană, o unitate de învăţământ a putut fi reprezentată de maximum 2 echipe, una la secţiunea „Începători” şi cealaltă la secţiunea „Avansaţi”. La secţiunea „Avansaţi”, unităţile de învăţământ au putut înscrie echipe numai dacă au avut echipe înscrise şi la secţiunea „Începători”.
Rezultatele obținute la etapa județeană, ediția 2019, sunt următoarele:
Rezultate individuale – Începători: