FOTO / Evaluarea activității și rezultatele obținute de Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani în anul 2019

În această dimineață, la sediul Instituției Prefectului – Județul Botoșani, s-a desfășurat ,,Ședința de evaluare a activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani pentru anul 2019”, în prezența domnului prefect Valentin Alexandru Colbu, a domnului subprefect Dan Nechifor, a domnului Costică Macaleți – președintele Consiliului Județean Botoșani, a reprezentantului Inspectoratului General al Jandarmeriei Române – colonel Borcan Alexandru, precum și a șefilor instituțiilor cu care inspectoratul cooperează în executarea misiunilor specifice.

Prioritatea strategică a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani a fost creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, efortul fiind concentrat în direcţia creşterii performanţei structurilor operative în îndeplinirea misiunilor.


Ordine şi siguranţă publică 

S-au executat în total 9.493 misiuni specifice de ordine publică, rezultatele obţinute reflectând buna organizare şi executare a acestora.

Asigurarea şi restabilirea ordinii publice, atribuţii principale ale jandarmeriei, s-au concretizat în executarea unui număr de 690 de misiuni, organizate cu ocazia unor manifestări de protest, manifestărilor cultural-artistice, promoţionale şi religioase, competiţiilor sportive, în zona centrelor de examen/evaluare, cu ocazia desfăşurării celor două sesiuni ale bacalaureatului, evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a şi la concursurile de definitivat, titularizare şi calificare profesională, premergător şi pe timpul procesului electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European și a procesului electoral pentru alegerea Președintelui României.

În urma organizării eficiente şi a efortului comun depus de structurile responsabile, toate aceste acţiuni au fost gestionate corespunzător, nefiind înregistrate evenimente deosebite.


La nivelul judeţului Botoşani nu s-au înregistrat tulburări grave care să impună restabilirea ordinii şi liniştii publice.

Echipajele inspectoratului au efectuat 350 de acţiuni de intervenţie la solicitările prin apelurile de urgenţă 112, pentru aplanarea unor conflicte, pericol de agresiune animale/insecte, asigurarea funcțiilor de sprijin la producerea unor situații de urgență și în sprijinul structurilor M.A.I.

Participarea la menţinerea ordinii publice

Obiectivul principal al M.A.I., de creştere a vizibilităţii efectivelor din teren s-a concretizat prin  executarea unui număr de 4.388 misiuni de menţinere a ordinii publice în sistem integrat alături de efectivele I.P.J. Botoşani.

În acest sens, în municipiile Botoşani şi Dorohoi, în oraşele Darabani şi Săveni, au fost organizate 3.805 patrule mixte, iar pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice în mediul rural au fost constituite 4.137 patrule mixte.

Contribuţia unităţii la asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică în judeţul Botoşani s-a materializat și prin organizarea a 3.271 patrule de jandarmi. 

S-au executat 35 de acţiuni punctuale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale în pieţe, târguri şi oboare, fondul forestier, cinegetic şi piscicol.

Misiuni în cooperare/colaborare cu alte instituţii

În perioada analizată au fost executate 349 de acţiuni, la care s-a folosit un număr de 1.301  jandarmi.

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

Au fost desfăşurate 283 de activităţi preventive, fiind prezentate teme cu privire la prevenirea delicvenţei juvenile, violenţei în instituţiile de învăţământ, violenţei în familie, violenţei în sport, prevenirea consumului de droguri sau alte substanţe halucinogene şi a criminalităţii stradale.

Pentru realizarea acestor obiective s-a colaborat/cooperat cu Instituţia Prefectului Judeţul Botoşani, A.T.O.P. – Consiliul Judeţean Botoşani, I.P.J. Botoşani, I.Ş.J. Botoşani, Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Botoşani.

În urma demersurilor întreprinse prin Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2019, a fost asigurat un sprijin financiar în cuantum de 4.100 lei pentru derularea activităţilor preventiv-educative şi de antivictimizare a populaţiei, astfel că în luna noiembrie, Consiliul Judeţean Botoşani a pus la dispoziţia unităţii un număr de 3953 materiale informative, constând în  pliante, flyere, afişe, bannere în sistem roll-up și alte materiale care au susţinut în mod eficient derularea acestor activităţi. 

 Pe timpul executării misiunilor specifice au fost constatate 132 de fapte penale, fiind întocmite 114 acte de sesizare a organelor de urmărire penală. Din totalul faptelor de natură penală, 29 sunt la regimul substanţelor interzise, fapte penale care au fost constatate în urma unei cooperări eficiente cu Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani.

Pe timpul menţinerii ordinii publice în sistem integrat cu poliţia au fost constatate în comun 107 infracţiuni și 1.158 contravenţii.

Prevenirea şi combaterea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul piscicol, s-a materializat prin acțiuni în colaborare cu Agenția Națională de Pescuit și Acvaculură – Filiala Regională Moldova, punctul de lucru Botoşani și  Asociaţia Judeţeană a Pescarilor şi Vânătorilor Sportivi, pe linia reducerii la minim a fenomenului de braconaj piscicol, fiind constatate 14 infracțiuni și 240 de contravenții la regimul piscicol.

În ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea comerţului ilicit cu produse accizabile a fost ridicat şi predat către poliţie un număr de 2.115 pachete ţigări de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina şi 45 litri de alcool.

Au fost primite spre executare 644 mandate de aducere în 31 de localităţi, fiind puse în aplicare cu prezentarea persoanei 310 mandate de aducere.

Paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor

La nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani misiunea de pază se execută la un număr de 18 obiective. Concomitent cu executarea acestor misiuni, se asigură ordinea interioară necesară desfășurării în condiții de normalitate a activităţilor la instanţele judecătorești, în 17 săli de judecată.  

Referitor la misiunile de pază şi protecţie a transporturilor speciale, au fost executate fără probleme deosebite 31 de transporturi de bunuri şi valori şi 6 transporturi de produse cu caracter special. 

Paza şi protecţia transporturilor de corespondenţă clasificată se execută cu un efectiv mediu zilnic de 4 subofiţeri, fiind executate 441 transporturi de corespondenţă clasificată