FOTO/VIDEO Un PRIMAR (DE)VOTAT! ASTĂZI: Comuna COȘULA – prima parte

VIDEO:

Preocupată continuu pentru dezvoltare, administrația locală a comunei Coșula a realizat, în ultimii ani, o serie de proiecte care vizează creșterea calității vieții celor peste 3.600 de locuitori .

Oamenii de la sate se alimentează, de obicei, cu apă din fântâni. Numai că această sursă nu este întotdeauna sigură și suficientă, motiv pentru care, la inițiativa primarului Mircia Acatrinei, comuna Coșula a implementat un proiect de extindere a sistemului de apă și canalizare în localitățile Coșula, Buda, Pădureni și Șupitca.

Proiectul, depus la Fondul de Dezvoltare și Investiții, are o valoare de 17,4 milioane de lei și aduce celor 1193 gospodării și instituțiilor din cele 4 sate acces la utilitățile de bază și, în acest fel, și condiții civilizate de trai.

Combaterea sărăciei este o altă prioritate a primarului Mircia Acatrinei.

Comunitățile marginalizate beneficiază de măsuri integrate de educatie, formare profesională, ocupare, locuire, și asistență sociomedicală.

Cu fonduri europene, în comuna Coșula sunt organizate programe de prevenire a abandonului școlar, programe de ucenicie, sesiuni de informare, consiliere si mediere pe piața muncii și cursuri de formare profesională, sunt create afaceri și subvenționate locuri de muncă. Deasemeni, prin intermediul proiectului în valoare de 17,7 milioane de lei, sunt asigurate condiții mai bune de locuire prin reabilitarea a 33 locuințe si montarea a 50 panouri fotovoltaice.

Printr-un alt proiect finanțat cu fonduri europene, în valoare de 2,3 milioane de lei, în comuna Coșula va fi înființat un Centru de zi pentru persone vârstnice, alte 2,6 milioane de lei find atrași pentru derularea proiectului COSENIOR- Măsuri pentru reducerea numărului de persoane vârstnice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Îmbunătățirea infrastructurii este prioritară pentru actuala administrație locală care a depus, la Ministerul Dezvoltării, pentru finanțare, un proiect de modernizare a celor 12 km de drumuri comunale și sătești, în valoare de 15,5 milioane de lei, dar și un proiect privind modernizarea și extinderea iluminatului public, pe toate străzile comunei, în valoare de 533 de mii de lei. Deasemeni, a fost întocmită documentația pentru Aducțiunea de gaz, urmând ca în acest an să fie depusă pentru obținerea unei finanțări.