Informaţii cu privire la înscrierea copiilor (preșcolari /elevi) în unitățile de învățământ particulare de la nivelul județului Botoșani

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani recomandă tuturor beneficiarilor să
solicite la înscriere documentul care atestă funcționarea legală a ofertantului particular
de servicii educaționale. Funcţionarea legală a unei unităţi de învăţământ preuniversitar, de la
unități de educație preșcolară la școli postliceale, este dovedită pe baza actului de autorizare sau
de acreditare, respectiv de ordinul ministrului educației naționale privind autorizarea sau
acreditarea.
Unitățile particulare de învățământ preuniversitar, furnizorii particulari de oferte
educaționale preșcolare, after-school etc., au dreptul de a înscrie copii/elevi şi de a desfăşura
activităţi de educaţie numai dacă dispun de autorizare de funcţionare provizorie sau de
acreditare.
În situaţia înscrierii copiilor/elevilor în unități de învățământ preuniversitar particulare
sau la furnizori particulari de oferte educaționale care nu pot proba funcţionarea pe baze legale,
unicii responsabili sunt părinţii sau susţinătorii legali ai acestora.
Informaţii despre unităţile de învăţământ preuniversitar particulare care funcționează
legal la nivelul județului Botoșani pot fi accesate de pe pagina web a Inspectoratului Școlar
Județean Botoșani http://www.isjbotosani.ro/, secțiunea „ÎNVAŢAMANT PARTICULAR”, la
numărul de telefon 0231/584050 (int. 139), sau de pe pagina web a Agenţiei Române de
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar http://beta.aracip.eu/.
Părinţii care doresc înscrierea copiilor în grădinițe particulare pot consulta ghidul „Cum
aleg pentru copilul meu o grădiniță particulară” postat pe site-ul Inspectoratul Şcolar
Judeţean Botoşani la rubrica „ÎNVAŢAMANT PARTICULAR”