Mai multe instituţii publice şi autorităţi locale au făcut azi front comun în privinţa sprijinirii persoanelor vulnerabile

La nivel local, 11 structuri au semnat în cursul zilei de azi, la Instituţia Prefectului – Judeţul Botoşani, un protocol de colaborare în cadrul proiectului „Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale”.

Este vorba despre Instituţia Prefectului – Judeţul Botoşani, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS), Direcţia de Sănătate Publică (DSP), Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ), Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) şi primăriile comunelor Manoleasa, Mileanca, Răuseni, Stăuceni şi Ştefăneşti.

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS), în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, în perioada septembrie 2018 – ianuarie 2022 şi vizează creşterea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei prin dezvoltarea şi pilotarea serviciilor comunitare integrate, la nivelul a 139 de comunităţi cu tip de marginalizare peste medie şi severă, acoperind 40 de judeţe.

Una din măsurile specifice urmărite de proiect se referă la operaţionalizarea unui mecanism de colaborare interinstituţională la diferite niveluri teritoriale şi de coordonare a serviciilor comunitare integrate.