Parteneriat transfrontalier de îmbunătățire a serviciilor educaționale și asigurarea condițiilor pentru copiii cu CES

Consiliul Județean Botoșani, având ca partener Consiliul Raional Hliboca (Ucraina), a depus în cadrul Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educației în vederea îmbunătățirii accesului la educație și a calității educației, proiectul intitulat “Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea serviciilor educaționale și asigurarea condițiilor speciale destinate copiilor și tinerilor cu dizabilități și alte cerințe educaționale speciale și susținerea serviciilor de incluziune activă, pentru a preveni excluderea profesională și socială a copiilor și tinerilor din cele două școli profesionale speciale din județul Botoșani (RO) și din Centrul de Incluziune Socială pentru Copii din Raionul Hliboca (UA).

Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea bazei materiale din cadrul Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani, în vederea desfășurării unor activități de reabilitare/abilitare (recuperare) a copiilor/tinerilor cu dizabilități (dotare cabinete de kinetoterapie, logopedie, etc.) precum și amenajarea unui teren de sport din incinta Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi. Acțiunea va contribui la creșterea atractivității învăţământului şcolar special, astfel încât acesta să fie în măsură să ofere activităţi, programe care să răspundă mai bine nevoilor copiilor și tinerilor cu CES, în materie de învăţare şi de dezvoltare personală și care să faciliteze integrarea acestora pe piața muncii.
Pentru partener, proiectul contribuie la asigurarea serviciilor educaționale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din Raionul Hliboca, prin înființarea unui nou centru de incluziune care să asigure educația generală și completă a copiilor cu CES, accesul la educația profesională și la învățământul universitar.

De asemenea, proiectul prevede schimbul de bune practici între cele două entități administrativ-teritoriale, privind pregătirea și perfecționarea continuă a personalului didactic și nedidactic, pentru satisfacerea cerințelor învățământului incluziv: cunoașterea problematicii dizabilității şi utilizarea modalităților, mijloacelor şi formatelor argumentative şi alternative adecvate de comunicare, a tehnicilor şi materialelor educaţionale potrivite pentru susţinerea persoanelor cu CES.
Proiectul având o valoare a grantului de 229.217 Euro, a trecut de etapa de evaluare tehnică și financiară, conform notificării transmise de Comitetul Comun de Monitorizare, fiind selectat pentru finanțare.