Peste 2.000 de persoane au fost angajate prin AJOFM Botoșani in primele 7 luni ale anului 2018

2.031 de persoane angajate prin intermediul Agenţiei Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botosani in primele 7 luni ale anului 2018

Urmare implementării Programului Județean de Ocupare a Forţei de Muncă, de la începutul anului şi până la 31 iulie 2018 au fost încadrate 2.031 persoane.
Din totalul persoanelor ocupate s-au finanțat urmatoarele măsuri active :
138 persoane care s-au încadrat înainte de expirarea indemnizației de șomaj au beneficiat de venituri de completare
47 persoane au beneficiat de primă de activare în cuantum de 500 lei urmare încadrării în muncă pe o periodă de cel puțin trei luni
pentru 83 persoane cu vârsta mai mare de 45 ani s-au încheiat convenții cu angajatorii pentru subvenționarea locurilor de muncă
pentru 8 tineri NEETs s-au încheiat conventii cu angajatorii pentru subvenționarea locurilor de muncă
pentru 2 persoane care mai au 5 ani până la îndeplinirea condițiilor standar de pensionare s-au încheiat convenții cu angajatorii pentru subvenționare locurilor de muncă
31 persoane care s-au încadrat la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de prima de încadrare 567 sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani;
pentru 54 absolvenți s-au încheiat convenții cu angajatorii pentru subvenționarea locurilor de muncă
28 de absolventi care s-au încadrat în termen de 60 de zile de la absolvire au beneficiat de primă de inserție
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în primele 7 luni ale anului 2018 au fost incluse în măsuri active 4.522 de persoane.