Profesionalizarea cadrelor didactice prin formare continuă

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani implementează, timp de 27 de luni, proiectul ProForm-PROfesionalizarea cadrelor didactice prin formare continuă, POCU/73/6/6/108182, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Apelul Profesori motivați în școli defavorizate.
În data de 20.02.2019, la Liceul „Ştefan D. Luchian” Ştefăneşti şi în data de 21.02.2019, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, s-au desfăşurat mai multe evenimente în cadrul proiectului, fiind prezentate teme de interes pentru cariera didactică:

A2.1. – Sesiune de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare
-Prioritățile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale;
– Acțiuni de sprijinire a funcției educative a familiei;
– Comunicarea între părinţi şi copii.

A3.1. – Sesiune de mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental
– Consultări despre viitorul Europei;
-Educația incluzivă și managementul învățării eficiente;
– Anxietatea parentală.

A3.2. – Seminar de schimb de bune practici
– Exemplu de bune practici – proiect “Developing the Capacity of Pre-School Education”, 2016-1-TR01-KA201-034856, Erasmus+;
-Bune practici privind integrarea școlară si evitarea abandonului şcolar a copiilor romi (II);
-Managementul clasei de elevi .

A3.4. – Seminar/Sesiunea de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ îmbunătățite în cadrul proiectului
-Erasmus+, Educaţie şcolară – Parteneriate strategice (I);
– Comisiile din unităţile de învăţământ;
– Dezvoltarea capacității instituționale a școlilor .

A3.4. –Workshop pentru dezvoltare profesională
-Erasmus+, Educaţieşcolară – Parteneriatestrategice (II);
– Responsabilităţi ale personalului didactic înunitatea de învăţământ;
– Strategii de îmbunătăţire a calității educației și a incluziunii școlare.
Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” din București (SNSH) implementează proiectul, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale personalului didactic şi managerilor şcolari la nivelul judeţelor implicate în proiect, creşterea motivaţiei şi a stabilităţii pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătăţirii calităţii educaţiei, a accesului echitabil la educaţie, a prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.
Durata proiectului este de 27 de luni de la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanţare din data de 23.04.2018.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 6.646.102,56 lei, din care, pentru I.Ș.J. Botoșani, valoarea contractului de finanţare este de 1.068.829,58 lei.