Stagii de practică in spațiul european la Liceul Tehnologic Todireni

Liceul Tehnologic Todireni este beneficiarul proiectului de mobilitate Erasmus+, nr. 2018-1-RO01-KA102-047406 intitulat ,,Euromobilitate și învățare în formare vocațională”;proiectul este implementat pe o perioadă de 24 luni.

Grantul de finanțare este de 102.952 EUR.Proiectul se adresează unui grup țintă format din elevi din mediul rural astfel: 14 elevi aflați în 2018-2019 în clasa a XI-a, învățământ profesional, filieră tehnologică, calificarea confecționer produse textile, nivel 3 (flux 1) care se vor deplasa în Spania în perioada 18.02.2019– 13.03.2019 cu doi profesori însoţitori și 14 elevi aflați în 2018-2019 în clasa a X-a , învățământ profesional, filieră tehnologică, calificarea confecționer produse textile, nivel 2 (flux 2) în perioada 04.11.2019-27.11.2019.

Scopul proiectului este să ofere acestor elevi lipsiti de posibilități șansa de a realiza o pregătire practică atractivă, la standarde înalte, în cadrul unor firme din domeniul textil care lucrează cu utilaje și tehnologii moderne din domeniul textil, de a cunoaște noile tendințe de dezvoltare ale domeniului, de a-și dezvolta un comportament specific unui loc de muncă și de a-și îmbunătăți abilitățile lingvistice de comunicare într-o limbă străină, pentru ca în viitor să se poată integra cu succes pe piața muncii.
Parteneri acestui proiect:
PENELA E HIJOS S.L, companie specializată în confecționarea de articole de îmbrăcăminte și accesorii de serie, din Granada , Spania.
HITA Y ARCOS -companie care se concentrează pe fabricarea ,vânzarea și distribuția rochiilor de flamenco și accesorii .
E.P. Europrojects Granada, organizația de primire, din Granada, Spania.

La sfârşitul derulării proiectului fiecare participant va primi un Certificat Europass şi un Certificat de Competenţe Profesionale.

Echipa de proiect este formată din prof.Aniței Roxana Daniela- coordonatorul proiectului, prof.Apetrei Delia Larisa – responsabil cu formarea profesională,prof. Mihai Ileana- responsabil cu diseminarea şi valorizarea, Ec. Răuțu Florica- managerul financiar al proiectului.