START lucrărilor la blocul pentru locuințele medicilor

In cateva zile va avea loc predarea amplasamentului aferent obiectivului de investiții „Locuințe pentru tinerii specialiști în sănătate, destinate închirierii, județul Botoșani, municipiul Botoșani, strada Ștefan cel Mare nr. 39, etapa I.

Lucrările vor fi executate de către S.C.CONSPROIECT M. S.R.L. Botoșani, în baza Autorizației de construire nr. 38/15.02.2019, pentru un nr. de 20 de apartamente, din care: 5 ap. cu 1 cameră, 15 ap. cu 2 camere, lucrări în valoare de 2.971.666 lei, construcții montaj, fără TVA, cu termen de execuție 16 luni.

„Reamintim faptul că Studiul de Fezabilitate, Proiectul Tehnic, Detaliile de Execuţie şi Execuţia Lucrărilor la obiectivul mai sus menționat vor fi finanţate şi implementate de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, conform Legii nr. 152/1998 republicată.

Lucrările ce privesc utilităţile şi dotările tehnico-edilitare (apă, canalizare, electrice, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, imprejmuire), se vor realiza de Consiliul Judeţean Botoşani, prin fonduri atrase la bugetul local, la o valoare estimată de 825.000 lei, fără TVA”, a declarat preşedintele CJ, Costică Macaleţi.