Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș montator (cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist), tr. prof. I și maestru lumini sunet, tr. prof. I pe durată determinată de 1 an.

Condiții specifice:

1. lăcătuș montator:

– Studii medii/tehnice de specialitate

– Vechime în specialitate: minim 6 ani și 6 luni

– Autorizație fochist /cadru tehnic PSI sau adeverință că urmează un astfel de curs

– Calificare de lăcătuș mecanic și de tâmplar

2. maestru lumini sunet:

– Studii medii/tehnice de specialitate

– Vechime în specialitate: minim 6 ani și 6 luni

– Calificare electrician/electronist sau adeverință că urmează un astfel de curs

– Cunoștințe în domeniul eclerajului și a sunetului

Desfășurarea concursurilor:

– probă scrisă și practică: 20.09.2019, ora 10

– interviu: 25.09.2019, ora 10

– dată limită depunere dosare: 13.09.2019, ora 13.

Informaţii suplimentare se pot obţine sediul teatrului, telefon 0231/514353