2.048 persoane angajate prin intermediul AJOFM BOTOȘANI în perioada ianuarie-iunie 2022

În perioada ianuarie-iunie 2022, urmare a serviciilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de AJOFM Botosani, 2.048 persoane au fost încadrate în muncă, dintre care 863 femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință 974 au peste 45 de ani 337 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani 116 au între 30 și 35 de ani, iar 621 sunt tineri NEETs sub 30 de ani.
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 974 provin din mediul urban, iar 1.074 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale 719 persoane (35,10%), urmate de cele cu învățământ gimnazial 600 persoane(29,29%). Numărul celor cu învățământ profesional este de 465 persoane, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 138 persoane.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Botoșani , 707 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel în perioada ianuarie-iunie 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de servicii personalizate la înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 3.867 persoane.
Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botosani, puteți accesa www.anofm.ro .

(Visited 10 times, 2 visits today)