280 persoane angajate prin intermediul AJOFM BOTOȘANI in luna ianuarie 2022

În luna  ianuarie  2022, urmare a serviciilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de  AJOFM Botosani, 280 persoane au fost încadrate în muncă, dintre care 128 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință 120 au peste 45 de ani 39 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani 16 au între 30 și 35 de ani, 21 au vârsta între 25 și 30 ani iar 84 sunt tineri sub 25 de ani (din care 105 tineri NEETs).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 139  provin din mediul urban, iar 141 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale 108 persoane (38,57%), urmate de cele cu învățământ gimnazial 72 persoane(25,71%). Numărul celor cu învățământ profesional este de 56 ersoane, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 25 persoane.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Botoșani , 95 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel în luna ianuarie 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 561 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botosani, puteți accesa www.anofm.ro .

(Visited 65 times, 1 visits today)