Baraje și iazuri fără reglementări privind siguranța

Jumătate dintre acumulările de apă de categoria de importanță C și D din județul Botoșani nu dețin acte de reglementare din punct de vedere al siguranței barajelor.

În urma controalelor din luna octombrie, pe raza județului Botoșani, inspectorii de specialitate din domeniul gospodăririi apelor au identificat 18 acumulări de apă și baraje care au acte de reglementare expirate din punct de vedere al siguranței barajelor.

Aceste construcții hidrotehnice, precum Blândești, Boia, Prisaca și altele, aparțin Unităților administrativ-teritoriale, societăților comerciale sau persoanelor fizice/juridice.
La data controlului, 35 de acumulări erau fără apă

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad au identificat 73 de acumulări de apă și baraje din județul Botoșani care nu dețin acte de reglementare din punct de vedere al siguranței barajelor. Acestea sunt deținute de persoane fizice, societăți comerciale sau primării, cum sunt cele din: Trestiana, Cobâla sau Chirilă.

În urma controalelor efectuate, la acumulările unde s-a constatat lipsa actelor de reglementare, s-a dispus golirea acumulărilor și asigurarea scurgerii libere a apelor prin golirea de fund până la punerea în siguranță a barajelor și obținerea autorizației de gospodărire a apelor.

Pe raza județul Botoșani sunt 152 de acumulări de categoria de importanță C și D, dintre care doar două sunt în administrarea A.B.A Prut-Bârlad. Vorbim despre acumulările Curtești și Câmpeni, care dețin acte de reglementare din punct de vedere al siguranței barajelor.

(Visited 16 times, 1 visits today)