Cele mai citite

loader-image
Botoșani
12:43, 14 iulie 2024
temperature icon 34°C
cer senin
Humidity 20 %
Wind 16 Km/h
Wind Gust Wind Gust: 11 Km/h
Clouds Clouds: 0%
Visibility Visibility: 0 km
Sunrise Sunrise: 04:29
Sunset Sunset: 20:08

Ultimele Știri

„Capacități de producere a energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul comunei Hilișeu-Horia, județul Botoșani”

8 iulie 2024 | Administratie


Comunicat de presă pentru începerea proiectului

COMUNA HILISEU-HORIA, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 26.04.2024 proiectul „Capacități de producere a energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul comunei Hilișeu-Horia, județul Botoșani” finanțat prin Fondul de Modernizare, conform contract de finantare nr. 74/26.041.2024.
Obiectivul general il reprezinta producția majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei. Implementarea acestui parc fotovoltaic va demonstra angajamentul comunei față de inovație și dezvoltare durabilă, îmbunătățind calitatea vieții pentru locuitori și stabilind un model de urmat în regiune pentru utilizarea eficientă a resurselor regenerabile.
Obiective specifice:
1. Construirea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de producție de 205 kw, în vederea acoperirii consumului propriu al comunei Hilișeu-Horia, județul Botoșani .
2. Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 19,93 (echivalent de Tone CO2/an) prin producerea de energie regenerabilă, proiectul va contribui la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, sprijinind obiectivele de mediu la nivel local și național.
Valoarea totală a proiectului este de 1.333.488,00 lei, din care valoarea maxima asigurata din Fondul de modernizare este de 100% din cheltuielile eligibile, respectiv 1.333.488,00 lei.
Localizare proiect: Amplasamentul proiectului va fi pe terenul în suprafață de 21.180 mp ce aparține domeniului privat al comunei Hilișeu – Horia. Judet Botosani, Regiunea Nord-Est.
Indicatorii proiectului:
Indicatori prestabiliți de realizare:
-FMS04 – FMS04_Capacitate operațională suplimentară instalată de producere a energiei din surse regenerabile (MW); Țintă: 0,21 MW
Indicatori prestabiliți de rezultat:
-FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%);Țintă: 13,08 %
-FMS05_Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2/an); Țintă: 19,93 Echivalent tone de CO2/an
-FMS07_Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință (MWh); Țintă: 4.644,85 MWh
-FMS06_Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile (MWh/an); Țintă:234,93 MWh/ an

Beneficiar: COMUNA Hilieu Horia cu sediul în comuna Hiliseu-Horia, strada PRINCIPALA, judetul Botosani, telefon: 0757/481.429, e-mail: [email protected]  

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Energiei
finanțat prin Fondul pentru Modernizare

Distribuie pe rețelele sociale:

Din aceeași categorie:

Cele mai citite

Ultimele Știri