“CULOARE DIGITALE CĂTRE SUFLETUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI”

Sub deviza: “CULOARE DIGITALE CĂTRE SUFLETUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI”,
implememtăm, astăzi, un proiect extrem de important pentru relația dintre instituțiile statului și persoanele cu dizabilități.
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), implementează proiectul „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea (SNMD)”, în cadrul căruia va fi dezvoltată o platformă națională care va centraliza toate datele privind persoanele cu dizabilități din România și va permite depunerea în format electronic a cererilor și dosarelor precum și evaluarea.

(Visited 7 times, 1 visits today)