IȘJ Botoșani: Elevii sunt pregătiți pentru un nou an școlar!

IȘJ Botoșani informează că, la nivelul județului Botoșani în anul școlar 2022-2023 funcționează 475 unități de învățământ.

120 sunt unități cu personalitate juridică învățământ de masă cu 336 structuri arondate acestora, 2 unități cu personalitate juridică învățământ special (Școala Profesională Specială ,,Sf.Stelian” Botoşani și Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat” Dorohoi), 8 unități cu personalitate juridică învățământ particular (Grădinița Sandy Belle Botoșani, Grădinița cu Program Prelungit Girotondo Botoșani, Şcoala Gimnazială Cornerstone – Filiala Asociaţiei Hope For The Children International Dorohoi, Școala Profesională de Cooperatie Botoșani, Liceul Teoretic Centrul De Studii ,,Stefan Cel Mare și Sfant”- Botoșani, Școala Postliceala “Prof. Dr.Doc. Enescu Longinus” Botoșani, F.E.G. Education Școala Postliceală-Filiala Botoșani, F.E.G. Education Școala Postliceală-Filiala Dorohoi) și 9 unități conexe (Palatul Copiilor Botoșani, Clubul Sportiv Școlar Botoșani, Clubul Copiilor Dorohoi,Clubul Copiilor Darabani,Centrul Județean de Excelență Botoșani,Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională, Casa Corpului Didactic Botoșani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani).

După tipul unităţii, în judeţul Botoşani îşi desfăşoară activitatea un număr de 34 școli profesionale/licee/colegii, 260 şcoli gimnaziale (învățământ primar și gimnazial), 169 grădiniţe, 7 cluburi sportive/clubul copiilor/palate/școli postliceale și 5 alte unități (ISJ, conexe).

În funcţie de mediul în care sunt amplasate, un număr de 114 unităţi se află în mediul urban, respectiv 361 în mediul rural.
În toate unitățile sunt asigurate măsuri igienico-sanitare.

Din totalul de 475 unități, 289 unități au Autorizație Sanitară de Funcționare, 131 unități nu au Autorizație Sanitară de Funcționare, iar 55 unități sunt în curs de autorizare. În ceea ce privește autorizația de securitate la incendiu, doar 52 de clădiri nu dețin autorizația de securitate la incendiu.

În perioada 10.08.– 26.08.2022 s-au desfășurat activitățile din cadrul Comisiei Mixte de verificare a stadiului de pregătire a unităților de învățământ pentru anul școlar 2022-2023. Au existat 3 comisii de organizare cu personal al instituțiilor ISJ Botoșani, DSP Botoșani și ISU Botoșani.

În cadrul vizitelor de verificare la unitățile de învățământ au participat și reprezentanți ai Consiliilor Locale/ Primarii.
Au fost verificate:

spaţiile utilizate; laboratoare, ateliere, săli de sport, terenuri de sport;
spaţiile pentru depozitare corn şi lapte;
iluminatul sălilor/ clădirilor; instalaţii electrice,
autorizațiile PSI și ASF;
asigurarea manualelor școlare;
asigurarea apei potabile;
autorizaţii sanitare de funcţionare, precum și motivele pentru care unele unități de învățământ nu au autorizații sanitare;
sistemul de încălzire;
asigurarea combustibilului pentru sezonul rece;
dotarea cu mobilier;
vestiarele;
blocurile alimentare;
grupurile sanitare;
gestionarea deşeurilor;
efectuarea dezinfecţiei, dezinsecţei şi deratizării;
internatele;
spaţiile de studiu;
Măsuri de protecție în contextul pandemiei COVID 19: Asigurarea cu măști de protecție, Asigurarea de dezinfectant, Semnalizarea traseelor pentru intrare/ieșire din unitatea de învățământ; Relocarea băncilor/ pupitrelor din sălile de clasă respectând distanțarea; Existența parteneriatului încheiat cu cabinetul medical arondat unității de învățământ.

În județul Botoșani există un număr de 98 microbuze școlare, asigurate RCA, cu inspecția tehnică periodică valabilă, pregătite pentru transportul elevilor în condiții de siguranță.
Măsuri pentru siguranța elevilor în școli

Pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, unitățile de învățământ sunt asigurate cu pază proprie, societăți specializate de pază și sisteme de supraveghere. Acolo unde acestea nu există s-au făcut deja solicitări către UAT-uri pentru repartizarea sumelor privind achiziționarea şi montarea sistemelor de supraveghere pentru fiecare corp al unităților școlare.

“Doresc, la început de an școlar, tuturor elevilor un an plin de reușite și rezultate bune la învățătură, cadrelor didactice mult spor în munca lor, răbdare și înțelepciune pentru a forma cât mai frumos elevii pe care îi au!Părinților le doresc sănătate și putere pentru a-și susține copii, ori de câte ori aceștia vor avea nevoie!

Colaboratorilor și partenerilor educaționali, doamnelor și domnilor director, personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic le doresc sănătate și alese mulțumiri pentru buna colaborare!” transmite Inspectorul Școlar General, Prof. Bogdan Gheorghe SURUCIUC.

(Visited 14 times, 1 visits today)