LEORDA: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

Proiectul, „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale nr. 1  Leorda”, având cod F-PNRR-Dotari-2023-3264, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/ Investiția 9.  Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și  Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, având contract de finanțare nr. 1865DOT⁄2023, este demarat de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Leorda și are o valoare totală de 936.296,46 lei,  din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 769.510,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 146.206,90 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 20.579,56 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 04.09.2023 – 30.12.2024 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul Reformei 5 este de a asigura cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor prin definirea profilului de competențe pentru profesioniștii din domeniul educației, prin revizuirea  curriculumului școlar obligatoriu și a planului-cadru pentru disciplinele TIC la toate nivelurile de învățământ. Obiectivul Investiției 9 este de a asigura infrastructura și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate (în special zonele rurale), permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate. Implementarea investiției va fi  finalizată până la 31 decembrie 2024. (complementaritate cu Reforma 5).

Obiectivele Reformei 6 sunt:

(a) sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, inclusiv în ceea ce privește reglementările pentru  materiale didactice, mobilier, echipamente de laborator și ateliere tehnologice;

(b) dezvoltarea și adoptarea cadrului juridic pentru promovarea tranziției către clădiri verzi în școli.

Obiectivul Investiției 11 este de a oferi dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile  de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate  pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale.

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2024. (complementaritate cu Reforma 6).

Apel de proiect gestionat de Ministerul Educatiei finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al  României.

PROIECT FINANȚAT PRIN MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (MRR) / PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ALROMÂNIEI (PNRR).

Date de contact: COMUNA LEORDA 

Adresa: jud. BOTOŞANI, sat LEORDA, com. LEORDA, cod poștal 771220,

tel. 0231 551.125, fax 0231 551.125, e-mail: [email protected]

(Visited 14 times, 1 visits today)