Cele mai citite

Vremea BT
Your API key is not activated yet. Remember that newly created API keys will need ~ 15 minutes to be activated and show data, so you might see an API error in the meantime.
Or
Invalid API key. Please see http://openweathermap.org/faq#error401 for more info.

Ultimele Știri

Primăria Mihai Eminescu- anunț privind achizițiile publice

8 mai 2024 | Administratie

Primăria comunei Mihai Eminescu aduce la cunoștință tuturor locuitorilor comunei că potrivit art. 2, alin (2) lit. d) din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, are obligația ca în derularea achizițiilor publice să respecte principiul transparenței. Acest principiu obligă aducerea la cunoștință publicului a tuturor informațiilor referitoare la derularea procedurii de atribuire și permite accesul publicului la informații privind contractele publice ceea ce facilitează controlul democratic asupra activității administrative.
În acest sens, oricine este interesat de achizițiile pe care primăria comunei Mihai Eminescu le-a finalizat sau le are in derulare, poate găsi toate informațiile atât pe platforma SEAP care este o platformă electronică ce asigură transparența procesului și procedurilor de achiziții publice, prin intermediul căreia, primăria achiziționează bunuri si servicii necesare desfășurării activității sau lucrări pentru unitatea administrativă cât și pe pagina oficială a comunei Mihai Eminescu “comunamihaieminescu.ro”.
Totodată aducem la cunoștință că toate achizițiile publice se realizează conform bugetului și a listei de investiții aprobate de către Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu. Atât bugetul și toate rectificările cât și listele de investiții, sunt publicate în Monitorul Oficial , pe pagina “comunamihaieminescu.ro”.
Primăria comunei își desfășoară activitatea cu respectarea legislației în materie, implicit cu respectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
Publicarea in spațiul public de către terțe persoane a informațiilor eronate (false, incomplete, scoase din context) cu privire la desfășurarea activităților aparatului de specialitate al primăriei, care aduc atingere imaginii atât a instituției publice cât și a personalului angajat in cadrul acesteia, este ilegală și atrage răspunderea civilă.

Distribuie pe rețelele sociale:

Din aceeași categorie:

Cele mai citite

Ultimele Știri