Cele mai citite

Vremea BT
Your API key is not activated yet. Remember that newly created API keys will need ~ 15 minutes to be activated and show data, so you might see an API error in the meantime.
Or
Invalid API key. Please see http://openweathermap.org/faq#error401 for more info.

Ultimele Știri

Simpozion Județean la Seminarul Teologic din Botoșani

9 mai 2023 | Fără categorie

Seminarul Teologic Ortodox Liceal „Sf. Gheorghe” din Botoșani a organizat marți, 9 mai 2023,  Simpozionul Județean Istorie, cultură și spiritualitate botoșăneană, în cadrul proiectului județean cu același nume,  înscris în Calendarul Activităților Educative Județene, poziția 40, pagina 4.

Acest proiect se doreşte a fi o poartă deschisă către  spiritualitatea, istoria și  cultura botoșăneană, care să trezească interesul viu pentru promovarea unor monumente și personalităţi, prin care, de fapt, ne recunoaştem adevărata noastră identitate. El reprezintă o oportunitate în a evidenția dimensiunea educațională a cunoașterii patrimoniului național, local, prin abordarea unor subiecte de interes didactic ce vizează dezvoltarea conștiinței și exprimării culturale în rândul tinerilor, competență-cheie esențială managementului vieții personale, necesară integrării cu succes în viața socială, într-o economie bazată pe cunoaștere și caracterizată prin diversitate culturală.

Multe domenii pot concura în formarea și dezvoltarea orizontului de cunoaștere a tinerilor, însă un loc important îl deține conștientizarea de către aceștia a rolului spiritualității, istoriei și culturii lor naționale în Europa și în lume. Un orizont al cunoașterii dezvoltat în mod organizat și din abundență poate fi un ghid pentru tineri în lumea contemporană ce îi poate ajuta să rezolve probleme complexe ale lumii actuale. Moștenirea spirituală și culturală botoșăneană, ca parte a patrimoniului național,  trebuie cunoscută, apreciată și protejată, aspect ce este, de altfel, urmărit prin evidențierea importanței spiritualității, istoriei și culturii locale în activitățile realizate.

Pe tot parcursul desfășurării proiectului a avut loc un schimb de valori teologice și culturale, scoțând în evidență  bunele practici cu privire la procesul de învățare experiențială, culturală și spirituală, a metodelor și tehnicilor de lucru destinate a forma și dezvolta competențele culturale ale elevilor și s-a centrat, prioritar, pe creativitatea şi experienţa acestora și a cadrelor didactice.

Simpozionul de astăzi, ca parte esențială a acestui proiect, a fost precedat de activitățile:

–  Seară de poezie botoșăneană – recital de poezie cu autori locali consacrați,  dar și debutanți. (Invitați  Lucia Olaru Nenati, poet și eminescolog botoșănean și Prof. Documentarist Izabela Cantemir (CCD Botoșani).

–  În limba ta! – concert de piese din repertoriul religios și laic, cu autori locali / regionali.

– Plai de dor – realizare de icoane ale sfinților sau tablouri ale personalităților locale / peisaje, obiective culturale, spirituale locale, din domeniile amintite. Lucrările sunt expuse din luna martie la Casa Corpului Didactic Botoșani.

– Acasă la sfinți (excursie tematică – elevii școlii au vizitat locurile cele mai încărcate de spiritualitate din județul nostru).

După cum se poate observa, proiectul constituie un bun prilej pentru încurajarea conexiunilor interdisciplinare și vizează dezvoltarea spirituală și culturală a tinerilor, dezvoltarea gândirii critice și a creativității, a autonomiei și a abilităților artistice.

Prin temele abordate  am avut în vedere  stimularea interesului elevilor, dar și a cadrelor didactice pentru cunoașterea  cât mai temeinică a spiritualității, istoriei și culturii locale / regionale, pentru valorizarea cât mai eficientă a trecutului de către tinerele generații.

La lucrările simpozionului, desfășurat în format online pe platforma Google Meet, au participat inspectori școlari, profesori și  elevi din școlile partenere de pe cuprinsul întregului județ, iar ca invitați speciali am avut pe Prof. Iustina Irimia – Cenușă, Director al Centrului de Creație Botoșani și pe domnul profesor  Huțu Dănuț, director al Direcției de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Botoșani. Domniile lor au vorbit invitaților despre cultura tradițională, patrimoniul material și imaterial (viu) al  județului Botoșani, acest „triunghi al spiritualității românești” unde trecutul are viitor și unde timpul parcă a stat pe loc și, obosit fiind, s-a oprit pentru a admira aceste capodopere ce ne fac județul mândru.

Totodată, elevul Ciurciun Andrei Cristian din clasa a XI-a, secția Teologie Pastorală a școlii noastre a prezentat lucrarea George Enescu – „armonia” culturii botoșănene, moderatorul întregii întâlniri fiind  părintele director, Prof. Daniel Dascălu, care a și încheiat lucrările simpozionului.

Între rezultatele aşteptate, ca urmare a implementării proiectului – inclusiv impactul proiectului asupra grupului țintă, unității de învățământ și comunității – s-au evidențiat următoarele:

–  Valorizarea și valorificarea experiențelor didactice deosebite ale cadrelor didactice din diverse instituții de învățământ din județ;

–  Configurarea și dezvoltarea în conștiința elevilor a unui sistem de valori autentice creștine, românești, care să se constituie într-o componentă motivațională și volitivă, determinantă pentru gestionarea unui prezent incert și ambiguu și asigurarea unui viitor conform principiilor creștine;

–  Dezvoltarea de competențe sociale interculturale și a capacităților de comunicare și colaborare a elevilor și a cadrelor didactice, atât intercolegială, cât și în raport cu actanții principali ai procesului de educație;

–  Îmbunătățirea performanțelor și gradului de implicare a elevilor și perfecționarea relației instituției cu Biserica și comunitatea;

–  Conştientizarea unicităţii spiritualității și culturii proprii şi asumarea moştenirii comune a umanităţii.

„Aducem sincere mulțumiri tuturor partenerilor și colaboratorilor noștri implicați  în această frumoasă activitate educativă.” transmitc oordonatorii proiectului, Pr. Prof. Dr. Daniel Dascălu și Bibliotecar Pr. Ionescu Claudiu.

Distribuie pe rețelele sociale:

Din aceeași categorie:

Cele mai citite

Ultimele Știri