Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” face angajări

Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache”, cu sediul în Botoșani, str. Victoriei, nr. 13, organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș montator (cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist), treaptă profesională III, conform HG nr. 286/2011 și art. unic alin. 2) lit. a) din OUG nr. 80/2022.

Condiții specifice:

– Studii medii/tehnice de specialitate atestate cu diplomă

– Vechime în muncă și specialitate: minim 6 luni

– Atestate calificare lăcătuș mecanic și tâmplar

– Autorizație fochist/adeverință ce atestă urmarea cursului de fochist

Desfășurarea concursului:

– dată limită depunere dosare: 28.11.2022, ora 13

– probă scrisă și practică: 09.12.2022, de la ora 10

– interviu: 14.12.2022, ora 10

Probele se desfășoară la sediul instituției.

Bibliografia și documentele pentru dosarul de concurs se găsesc pe site-ul www.teatrulvasilache.ro.

Informații se obțin la sediul instituției, telefon 0231/514353, persoană de contact: Daniela Rădulescu.

(Visited 7 times, 1 visits today)